Културни институции

Културен календар

Фестивали

Легенди

Поверия
 
   

Националният етнофестивал „Кърджали - столица на толерантността” който се провежда от две години, през м. май и е включен в културната програма на Община Кърджали, реализиран съвместно с Министерството на културата.Участват над 600 певци и танцьори- арменци, евреи, армъни, българи,татари, каракачани, роми и турци.

Една от  основните  цели  на  фестивала е да  бъде  показана  самобитната  култура  на  всеки  отделен  етнос  в  нашата  страна; да   запознаем широката  общественост с   музикално-танцовия  фолклор  на  етническите  общности  в България и  да  популяризираме  тяхното  изкуство; укрепване и   развиване  на  междуетническите  отношения  в дух  на   толерантност и  уважение   към  културните  различия.

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.