Културни институции

Културен календар

Фестивали

Легенди

Поверия
 
   

Регионална библиотека. “Н.Й.Вапцаров”- гр. Кърджали има 50-годишна история. Тя е най-голямото книгохранилище в Кърджалийска област, център на библиографска, краеведска и методическа дейност.

Най-голямата на територията на региона по обем и качество на библиотечния си фонд, по структура и по обхват на обслужването. Притежава богат многоотраслов фонд, наброяващ около 277 630 библиотечни единици (книги, периодични издания, богата фонотека, аудио- и видеозаписи и други нетрадиционни носители). Обслужва широк кръг читатели - ученици, студенти, специалисти в различни областти на знанието, граждани.

1959 /20 април/ – По решение № 12 на Министерство на просветата и културата и на Националния съвет на Отечествения фронт от 1 април в град Кърджали се създава Окръжната библиотека с директор Пеша Стайкова /Тончева/ до 1974 г. Като основа за нейното обособяване става фонда от около 25 000 тома на читалищната библиотека “Авицена”.
1960 – В стария квартал на града е създаден филиал на библиотеката на базата на читалищната библиотека “Юмер Лютви”.
1961 – Обслужването на децата-читатели е отделено от възрастните, създава се Детски отдел.
1962 – Въвежда се системата на свободен достъп за читателите.
1964 – Открит е филиал на библиотеката в кв.“Студен кладенец”, който през 1976 г. е преместен в ж.к. “Младост”, където се намира и сега.
1966 – Оформят се като самостоятелни звена Справочно-библиографски отдел със сектор “Краезнание” и отдел „Комплектуване, обработка и каталози””.

1969 – Окръжната библиотека е настанена в нова сграда. Обособяват се читалните по обществени науки, по естествени и технически науки, по изкуствата.
1970 – За постигнати високи успехи в Националния преглед на окръжните библиотеки /март 1968 – септември 1969/, Окръжна библиотека – Кърджали получава първа награда в своята група библиотеки. Отличен е и отдел “Обслужване на читателите”. Индивидуални награди получават Пеша Тончева и Иванка Колева.

1975 – За директор на библиотеката е назначена Кирилка Димитрова.
1976 – За постигнати успехи библиотеката е удостоена с грамота и парична награда, а с индивидуални грамоти и награди – Иванка Колева и Кръстьо Куртев.

1981 – Въведена нова форма на обслужване на читателите – заемане на репродукции на картини за домашно ползване.
1981 – По случай 1300-годишнината от създаването на българската държава, библиотеката е наградена с грамота.
1983 – С решение на ИК на ОНС на Окръжната библиотека е дадено името на поета Никола Й. Вапцаров.
1984 - С Указ № 2474 на Държавния съвет на НРБ Окръжна методическа библиотека “Никола Й. Вапцаров” е наградена с орден “Кирил и Методий” – 2-ра степен по случай 25 години от създаването й.
1987 – Открит е филиал в кв. Възрожденци на базата на филиала в Младежкия дом.
1987 - Библиотеката става Универсална научна библиотека “Н. Й. Вапцаров”
1990 – Посещение на посланика на САЩ в България Хю Кенет Хил, който дарява на библиотеката 200 тома литература на английски език.
1991 – За директор на библиотеката е назначен Иванко Маринов.
1994 – Открит първият в страната франкофонски център към Универсална научна библиотека “Никола Й. Вапцаров”.
1994 – Учреден клуб “Будител” към библиотеката.
1996 – С Постановление № 19 на МС Универсална научна библиотека “Н. Й. Вапцаров” преминава на централно подчинение.
2003 – Открит Информационен Център “Библионет” към библиотеката, финансиран от AOL (Amerika OnLine) в партньорство с Корпуса на мира /САЩ/ и съфинансиран от Община Кърджали и Регионална библиотека “Н. Й. Вапцаров”, подкрепен от 22 организации от общината.
2005 /декември/ – Стартира автоматизацията на библиотечните процеси. Изгражда се първата локална мрежа, в която са включени 3 компютъра с осигурен интернет достъп.;
2006 /7 април/ - с Постановление № 80 на МС Библиотеката става Регионална
2006 / 2007 – Ремонтира се Основното книгохранилище на библиотеката и се прочиства фонда от повредените от влага книги. Обновяват се с нови мебели работните места в отдел “Заемна за възрастни”.
2007 – Втори етап от автоматизацията на библиотечните процеси. Изграждане на нова локална мрежа с връзка между всички работни места.
2008 - Обособяване на читателски работни места с достъп до Интернет в Читалня Обществени науки.
2008 / 2009 – Включване в проект “ Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникации за всеки”/2009-2013/ или накратко “Глобални библиотеки – България” с основен донор Фондация Бил и Мелинда Гейтс.
2009 – Честване 50 години РБ „Н.Й.Вапцаров”, 95 години библиотечно дело в Кърджали и 100 години от рождението на Н.Й. Вапцаров.
2011 – Изграждане на „Библионет център” по Програма “Глобални библиотеки – България”.
Обс­лужва населението от региона и ръководи методически работата на читалищните библиотеки

Адрес: гр.Кърджали, ул.”Републиканска” №40
Телефон: /0361/6-25-77, 6-25-78
website: www.libkli.com
Работно време: 08.00ч. – 17.00ч.

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.