Културни институции

Културен календар

Фестивали

Легенди

Поверия
 
   

На  територията  на Община  Кърджали  съществуват  25  Народни  читалища, които  са реални културни   центрове с  добре  организирана и систематизирана дейност,  откликваща  на  всички  вкусове  на всички нива, независимо от тяхната религиозна и етническа  принадлежност. В тях се  развива  богата  културна  дейност. Всяка  година  съставите участват в различни културни прояви на територията на общината, страната и  чужбина, с което  допринасят  за утвърждаването  на доброто  име  на  Кърджали.
Активирането  на  общинския  културен  живот е част от  последователната  политика  на  общинското  ръководство  за  повишаване на  качеството  на  живот на  жителите  в града и селата.

Воден от  желанието  за разширяване  на  знанията  на  гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество, чрез   улесняване  на  достъпа   им  до информация и  услуги  чрез  интернет, Община Кърджали  се  включи   в  проект  „Глобални  библиотеки” с  донор  фондация „Бил и  Мелинда  Гейтс”.

Бяха  одобрени 3  читалища на  първи  етап  и се подписа  споразумение за сътрудничество между  Община Кърджали,  Министерство  на  културата,  Програма  на ООН  за  развитие  и със съответните читалища.

ОЩЕ СНИМКИ:

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.