Културни институции

Културен календар

Фестивали

Легенди

Поверия
 
   

Инициативата „Мултикултурният град” стартира в Кърджали през май 2008 г. и оттогава е ежегодна. През  2008  годна   беше  открита  „Алея  на  културите”  в Градската  градина     в гр. Кърджали, където  бяха  засяти  дръвчета,  символизиращи  етносите   живели  в  нашия  град. Провежда се в партньорство между Арт движение КРЪГ и Община Кърджали под патронажа на кмета инж. Хасан Азис. Целта е да се насърчат градските културни изследвания, представянето, отбелязването и рекламното маркиране на непопулярни места, свързани с мултикултурната памет. Това са места или останки от обществени и жилищни сгради, части от тържища, кафенета, занаятчийски работилници, както и жива памет за тези обекти, които са свързани с живота на различните етноси и културни общности, но не са предмет на археологически разкопки или други действия за съхранение или консервация.

Поради липса на останки от такива „места” или „обекти”, както и на достатъчно автентична информация, за подготовката на майските празници се привличат изследователи, специалисти и експерти от България и чужбина, както и самите граждани. Инициативата не предвижда възстановяване на обекти, а само маркирането им като част от мултикултурната идентичност на региона чрез въвеждане на нови културни практики и атракции за туристите.

Най-старите и ценни книги в Кърджали са представени пред широка публика в рамките на досегашните издания на „Мултикултурният град” – „Старопечатна арабска книга от 18 век“ с архивни документи от живота на кърджалийци, “Семейна книга на кърджалийската еврейска общност“ от 1932 г. и „Годишник на Одринския вилает“ от 1824 г.

Идентифицирано е точното място и видът на някогашната синагога в Кърджали, както и единствената запазена колона от нея.

За да се възпроизведат параметрите на еврейския храм, който се е намирал ул. „Отец Паисий”, и да се изработи рекламен билборд на това място, през 2009 г. са привлечени Яков Бенбасат от Израел, син на някогашния тукашен равин, съхранил снимки, документи и чертежи, и арх. Елко Хазан от София, познавач на еврейското архитектурно наследство в България. Запазените документи, традиции и архитектура показват, че кърджалийските евреи са преселници от Одрин, Хасково, Стара Загора, Чирпан, Пловдив, Димотика и Кавала.

През май 2010 г. е изработена и инсталирана на централната търговска улица „Републиканска” специална двуезична карта, на която се виждат местата на старите ханове и кафенета (истински центрове на социален живот) в Кърджали от първата половина на 20 век, със собственици българи, гърци, турци, евреи, арменци и пр.

Специален знак е поставен върху сградата, където е работило цяло десетилетие първото арменско кафене, много популярно навремето в Кърджали.

По време на майските празници се провеждат кръгли маси с участие на специалисти от БАН, а в откритите градски пространства – младежки културни акции на различни езици (български, турски, ромски, арменски, гръцки, иврит). В Арт галерия „Кръг” се показват изложби с документи и артефакти от живота на местните културни общности: „Арменски семеен албум” (с непоказвани досега 80 фотоси и лични документи, принадлежащи на арменски семейства от Кърджали, Пловдив и Хасково, датирани от периода 1923-1964 г.); „Портрети и истории от градският живот в кафенето през 20-те”, „Пътепис от Америка на една кърджалийка”... Проведена е акция „Музей за един ден” (One day museum) за историята на обувките и обущарите в Кърджали и превратностите на европейската градска мода.

По време на майските празници в града гостуват официални представители на еврейската и арменската общност от София и Пловдив и дипломати (през 2008-2009), представители на общини, граждански и културни организации от Полша, Словакия и Испания (през 2010), от Кипър, Швеция, Испания и Румъния (през 2011). Философията и събитията от Майските културни празници „Мултикултурният град” са представени от Арт движение КРЪГ в Барселона, Испания, в рамките на международна среща на страните от Средиземноморския регион през 2010 г.

 

 

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.