Язовири
 
   

Язовир „Кърджали” е разположен на северозапад от Кърджали, стената му е на около 3 км. от града. Той е изграден през 1957-1963 г.  

По бреговоте му има много скали и скални комплекси. В язовира се влива река Боровица, както и множество по-малки рекички.

Атракциите, които се предлагат на него са Гребна база,риболов, водни колела,възможност за водомоторен спорт, заведения на брега, ВЕЦ.Площта му е 16 072 дка.

През размножителния период там се срещат египетският лешояд, черният щъркел, белоопашатият мишелов и др., а през зимата се обитава от около 600 водолюбиви птици от следните видове: малък и голям гмурец, голяма бяла и сива чапла, ням лебед, зеленоглава патица (най-многобройния зимуващ вид), жълтонога и речна чайка.

През отделни години са установени и черногуш гмуркач, голям корморан, голяма белочела гъска, зимно бърне, лиска и др.

В язовир “Кърджали”, най-често срещани са зелените водорасли Ankyrajudayi, Eudorinaelegans, синьозелените водорасли Synechococcuselongatus и Anabaenasolitaria, слятоспоровото водорасло Staurastrumgracileи кремъчните водорасли Fragilariacrotonensisи Synedraulna.  Язовир “Кърджали” е с по-богат видов състав на фитопланктона. Установени са общо 40 вида водорасли. С най-голямо относително обилие на видове са зелените (37,5%), синьозелените (27,5%) и кремъчните водорасли (17,5%). Останалите систематични групи – слятоспорови, динофитови и еугленови, участват във фитопланктона с незначителен брой видове.

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.