Лов и риболов
 
   

 

   

 

В ловно – стопанско отношение част от горите, устроени към лесничейството са разпределени в 14 ловно - стопански района, обединени в Ловно–рибарско дружество – Кърджали. В държавния ловно – стопански район се води целенасочена и пълно – системна ловно – стопанска дейност. Подходящи са условията за организиран ловен туризъм на муфлони, благороден елен и елен лопатар, фазани, дива свиня, тракийски кеклик и други. Увеличава се интересът на хората към ловния туризъм като средната посещаемост  е над 500 туристи за съответния ловен сезон.

 

 
© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.