Маршрути и екопътеки
 
   

Маршут: гр. Кърджали – резерват Вълчи дол – хижа Студен кладенец – гр. Кърджали. Маршутът е за 2 дни.

По тази пътека могат да се наблюдават находища на родопски силивряк (Haberlearhodopensis) от сем. Геснерови – реликтен вид и балкански ендемит; морковидна стефанофия (Stefanoffiadaucoides) отсем. Сенникоцветни; сераделово клеоме (Cleomeornitopodioides) от сем. Капаридови. От представителите на орнитофауната могат да се наблюдават белоглав лешояд (Gypsfulvus), египетски лешояд (Neophronpercnopterus), черен щъркел (Ciconianigra) и др.

                                                

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.