Маршрути и екопътеки
 
   

 

 

     Добре запазеното биоразнообразие е основа за успешното развитие на екотуризъм като алтернативен вид туризъм. На територията на община Кърджали са създадени 10 екологични пътеки, които разкриват богатия растителен и животински свят в района, геоложки и скални образувания и археологически паметници.

 

 
© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.