Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

Намира се в м. Хасар юстю, на десния бряг на река Арда и е разположена върху характерен скалист връх с отвесно спускащи се над язовир „Студен кладенец” скали. Крепостта е малка, 562 кв. м, а запазените стени са високи до 8 м. Построена е най-вероятно през ІV в. Крепостта просъществува до ХІVвек.

Името на крепостта име славянски произход и означава "висок град", име давано на крепости и в други славянски държави. Стените преизползват основите на по - ранна крепост строена през античността. Сред местното население е известна с топонима Хисар Юстю /Горна Крепост/. По план и по размери представлява типичен феодален замък от средните векове. Според проучвателите и топонима предположенията са че е представлявал резиденция на областния управител на областта Ахридос. В пряка връзка е с голямата крепост Мнеакос /Моняк/ която е на хълма отсреща.

Kрепостта Моняк e кацнала върху непрестъпните склонове на едноименния връх. Тя е била главното укрепление на българските властелини в началото на Българската държава в този край. От крепостта Моняк се открива завладяващ панорамен изглед към планината, особено на юг, където започват огромни пропасти, стигащи до бреговете на язовир Студен кладенец. Средновековната крепост Вишеград е сред най-известните в Родопите – често е споменавана в хрониките на византийските летописци. Разположена на огледен връх над река Арда, тя е контролирала главната пътна артерия, минаваща от тук.

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.