Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

В Източните Родопи се намират едни от най-добре съхранените средновековни крепости по българските земи. За разлика от други места в страната, тук често се виждат стърчащи на 8 -10 м. височина зидове на крепости, разположени върху стръмни скали.

Средновековната крепост над р. Боровица е интересен паметник на ранно-ви­зантийската култура. Тук по прекият път от Адрианопол (Одрин) към Филипопол (Пловдив) по р. Арда в V в. е изградена укрепена трикорабна базилика, която е била цен­тър на една от планинските епископии от диоцеза на Пловдивската митрополия.

Църквата е трикорабна, триабсидна. Нейното съществуване е обуславено от интензивния живот в околните селища.

                                                

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.