Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

През 2009 година Кърджали се сдоби с „водно огледало”. Изграждането на това съоръжение е мечта с десетилетна история. Местната и държавната власт са осъзнавали важността на този обект както в икономически, така и в екологичен, туристически, спортен и културен аспект, но по различни причини корекцията на река Арда и изграждането на плавателния канал са останали само мечта доскоро.

Проектът “Укрепване на бреговете на р.Арда в района на град Кърджали” е комплексен строеж и се състои от 10 подобекта. Масивен яз с подпорни стени по двата бряга оформят водно огледало с дължина 3 километра и ширина 160 метра.

Два главни колектора /І и VІІ, както и дюкер по дъното на реката/ по левия и десния бряг събират каналните води с разчет бъдещото им отвеждане до пречиствателната станция за отпадни води на града.

Язът е уникално хидротехническо съоръжение по своята големина и пропускателна способност – 9 сегментни затвори с хидравлично задвижване, създаващи дълбочина при яза 4,50 м при затворено положение, а при работещи турбини – 5,30 м  - с пропускане на 160 куб.м. в секунда.

Реализирането му даде възможност вместо досегашните необлагородени зони около реката да имаме коригирано корито, почистено от отпадни води и растителност.

Нощното осветление и красиви ажурни пана на оградата по цялата дължина на двата бряга на р. Арда промениха облика на реката и града, който е един от най-красивите в страната. Още преди официалното откриване този обект започна да привлича гости и се превръща в един от символите и атракциите на Кърджали.

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.