Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

Образувана е на скален венец над р. Вър­бица, до село Глухар. Пещерата е била обитавана от първобитни хора през неолита. Тя е била първото обиталище на първобитните хора. Тя е една единствена галерия, с височина от 5 до 7 м. и дължина 15 м. Пещерата е суха и удобна за живеене.

В миналото входа е бил зидан с камъни и калов разтвор за предпазване на обитателите за предпазване от атмосферни влияния. Пода на пищерата е бил замазан от калов разтвор. По повърхността на пещерата и по сипеите се откриват фрагменти от глинени съдове от епохата на неолита.

През последните години пещерата се използва за пладнуване на овце от селата. Наименованието на пещерата е свързана с местен жител Карабекир, овчар, който е ползвал пещерата за овчарник.

                                                

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.