Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

Пещерата се намира зад борово насаждение на около 2,4 km от с. Стремци, като се върви по пътя за гр. Кърджали. Пещерата представлява хоризонтален лабиринт от лесно проходими галерии.

Дължината й е 301 m; денивелацията +3 m, а надморската височина 530 m. Тя представлява древна римска мина за добив на злато и други метали, разработвана през І–ІІІ век от н.е., с добре запа­зени гале­рии и с обща дължина 460 м. Га­лериите са подобни на лабиринт, откъдето идва и името им.

Входовете и са 6 на брой и всичките са свързани с тесни или по-широки галерии. Температурата на въздуха е 10° C.

Пещерата е отдавна известна на местното население.

Проучена и картирана от М. Гумаров и Г. Сидеров през 1982 г. по време на клубна експедиция на ПК “Родопи”– Кърджали.

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.