Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

Намира се на окоро 600 м. от жп спирката по посока  Горна Крепост. Образувана е в еоценски варовици. Има два входа, като вторият вход е изкуствен и е изработен през 30- те години от гвардейците, построили жп. Линията за складиране на взривни материали, които се използвали за тунела при с. Мост. Общата дължина на пещерата е 120 м., като в крайните части завършва с огромна зала. Пещерата е открита, картирана и проучена от пещерен клуб „Родопи” – Кърджали.

Проучвана през 1995 и 1996 г. от Б. Петров, П. Стоев и Б. Бъров.

Установени са следните видове животни:

Isopoda: Platyarthrushoffmannseggi;
Aranea: Nesticuscellulanus;
Chilopoda: Eupolybothrus sp.;
Diplopoda: Glomeris balcanica; Rhodopiella beroni;
Coleoptera, Carabidae: Anemadus graecus;
Lepidoptera: Alucita cymmatodactyla; Hypena rostralis; Scolipteryx libatus.

                                                

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.