Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

Надморската височина, където е образувана пещерата е 370 м. Намира се в землището на с. Висока поляна, общата дължина на централната ос е 32 м., а с някои разклонения достига до 40 м. Входът е трудно достъпен, затрупан с каменни блокове и е трудно проходим. Пещерата е разположена на скален масив, на който има построенна тракийска крепост /кула/. Пещерата е обитавана от колония прилепи и се намира в границите на Защитена местност «Средна Арда». До нея може да се стигне от жп. Спирка Средна Арда и от с. Висока поляна по асфалтов път.

Проучвана през 1991, 1992, 1995 и 1996 г. от Б. Петров, Т. Иванова и С. Бешков.

Установени са следните видове животни:

Pseudoscorpiones: Ronsus sp.;
Chilopoda: Eupolybothrustranssylvanicus;
Lepidoptera: Alucita cymmatodactyla; Hypena rostralis;

                                                

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.