Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

Основан през 6 – 8 век той  е бил средище на една от големите средновековни епархии – Ахридос и е с типично атонски стил. В него през 1998г. се открива уникална гробница, съхранила мощите на високопоставен епископ от 13 – 14 век.

При проучването са намерени части от златовезания текстил на епископските одежди. Това го превръща в ценност със световно значение. Забележителното в този комплекс са трите храма и двете гробници.

В началото на ХІ в. е извършено цялостно преустройство на манастира, той  се е отличавал с уникална структура.

Изградена е нова крепостна стена, с квадратни кули в четирите краища и средата на стените.

На изток от голямата триабсидна конхална църква се е намирал дворецът на игумена – епископ на епископията Ахридос. От оловните печати, открити в административния център Перперикон, са известни имената на трима епископи – Тома, Константин и Евстатик.

В началото на 13 век притворът от запад е превърнат в крипта. Манастирът преживява моменти на възход и нападения.

След поредния набег е преизписана южната конха, върху която зографът е оставил думите – “аз, Добромир, писах в светия Продром”. Животът в него затихва в края на 14 век, но паметта за него се запазва до началото на новото столетие. Възстановена е през 2000 г. и е действащ храм.
© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.