Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

Тракийските скални ниши са забележителни мегалитни паметници, които в България се срещат само в Източните Родопи.      Издълбани в отвесни скали ниши с различна дълбочина и култово предназначение. Съществуват две хипотези относно предназначението им. Едната е, че имат култов характер, а втората – че са миниатюрни гробници, и докато в скалните гробници са погребвани по-видни личности, в скалните ниши са  поставяни урните на обикновените хора. Често около скалните ниши в Източните Родопи се откриват скални гробници и скални светилища, които наподобяват животински и човешки фигури.

Вероятно с тези места са свързани и необикновени от съвременна гледна точка древни културни практики.

Тракийските скални ниши при село Дъждовница са впечатляваща атракция за туристите. Те наподобяват огромен фриз в скалите и въпреки че са трудно достъпни, е истинско предизвикателство за човек да се приближи до тях. Местните възрастни туркини разправят на внуците си приказки за магически същества, наречени „Джинавис пенджери”, които се появяват в района на нишите. Днешните баби не са изключение, древните траки също са вярвали в съществуването на музи, нимфи и демони.

Струва си да стигнеш до нишите на Дъждовница, защото траките са изграждали  светилища на места с пречистваща и зареждаща сила. Геофизичен анализ регистрира различни магнитни и енергийни аномалии в родопските скални светилища. Херодот нарича Родопите Свещената планина - пречистваща и зареждаща с живот, където лесно се общува с отвъдното и космоса. През халколита в Източните Родопи се развива система от скални светилища, близо 100 на брой, с пътища маркирани по скалите, които водят поклониците в правилната посока. Тази разработена в халколита светилищна мрежа продължава да съществува през бронзовата и желязната епоха, античността и Средновековието.

На мястото на някои от бившите светилища възникват нови духовни центрове. Наличието на толкова много скални ниши и светилища, основани в праисторията, рефлектира чак в епохата на класическа Гърция. Общо около 1500 е броят на документираните в Източните Родопи.

Към тях се причисляват и скалните ниши в района на с. Дъждовница, от които според местните жени са се появявали нощем магическите същества „Джинавис пенджери”, а от срещата с тях може да зависи съдбата на човека или иначе казано, да се осъществи неговата връзка с Космоса. 

Тракийските ниши край с. Дъждовница са близо до природната забележителност “Скален прозорец “ с. Костино.  Атрактивни са в съчетание с близостта на яз. „Кърджали” и характерния източно - родопски ландшафт в района.
© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.