Културно-историческо наследство

Природни забележителности

Пещери

Защитени територии

Религиозни храмове

Музеи и галерии

Архитектурни забележителности
 
   

 

 

     В сърцето на Източните Родопи на двата бряга на древната река Арда е разположен Кърджали – един град с необикновено минало и богата история. В продължение на три хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни; славяни и прабългари, византийци и латинци. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство.

     Районът на Кърджали е добре известен с многобройните крепости и храмове, датиращи от древността. В съчетание с богатото, разнообразно и добре опазено природно наследство районът има шанс при добро управление на ресурсите, професионален подход към оформяне на предлагането и адекватен и ефективен маркетинг на продукта в кратки срокове да стане основен конкурент на вече утвърдени български дестинации с подобни ресурси.

     Община Кърджали има потенциал за развитие на всякакъв вид устойчив туризъм на основата на съхраненото уникално природно и културно – историческо наследство и водните ресурси в региона, отличаваща се с привлекателни релефни форми. Туризмът се утвърждава  като важен отрасъл на икономиката на общината и генерира приходи за общината, бизнеса и местното население, чрез развиване и усъвършенстване на уменията за предлагане на туристически услуги с високо качество.

     Местният културен и екологичен туристически продукт се предлага като уникално автентично преживяване в условията на съхранената природна и културна среда, като се включват възможности за трансгранични маршрути.

     Атрактивната природна среда, съхранените фолклор, обичаи и занаяти са предпоставка за развитие на селски туризъм. Голямо емоционално въздействие могат да окажат местните фолклорни фестивали. Интересен туристически продукт представляват множеството екологични пътеки в общината.

     Община Кърджали се характеризира с удобно местоположение от гледна точка на близостта й до границата с Гърция и използването на възможностите за трансгранично сътрудничество.

     Древните обитатели на нашите земи са ни завещали наследство от многобройни паметници от различни исторически епохи; праисторически находки, тракийски гробници и римски мостове.

 

© 2011, Municipality of Kardjali. All Right Reserved.